Kontaktné informácie

+421 903 510 519 syncra@syncra.sk V prípade záujmu nás môžete kontaktovať pomocou dotazníku.

Cenník

Nižšie nájdete cenník služieb, ktoré pre vás poskytujeme.

Služba
Cena

Sejba Strip-Till, No-Till

Sejba technológiou Strip Till + Väderstadt Tempo TPV 12
(medziriadková vzdialenosť 45-75cm)
85 € / ha
Sejba technológiou No Till – sejačka Bourgault.
85 € / ha
Prihnojovanie tekutým hnojivom
40 € / ha
Mulčovanie
40 € / ha

Ceny sú bez DPH.

PHM nie sú zarátané v cene.