Cenník

Služba
Cena
Sejba Strip Till, No Till
Sejba technológiou Strip Till + Väderstadt Tempo TPV 12 (medziriadková vzdialenosť 45-75cm)
85,-eur/ha
Sejba technológiou No Till – sejačka Bourgault.
85,-eur/ha
Prihnojovanie tekutým hnojivom
40,-eur/ha
Mulčovanie
40,-eur/ha
Lisovanie , balenie , zvoz sena, slamy
Lisovanie - lis Krone 1290 HDP
(lisovanie s rezaním + 10%)
7,20 eur/balík
14,40 eur/tona
Zvoz balíkov na kraj poľa
2,50 eur/balík
5,00 eur /tona
Zvoz balíkov do 2km
3,30 eur/balík
6,60 eur/tona
Kosenie VRK, TTP – kosy Krone
30,-eur /ha
Zhrňovanie krmovín
25,-eur/ha

Ceny sú bez DPH.
PHM nie sú zarátané v cene.
Hmotnosť balíka cca 500kg.