Kontaktné informácie

+421 903 510 519 syncra@syncra.sk V prípade záujmu nás môžete kontaktovať pomocou dotazníku.

Spoznajte naše služby

Ponúkame poľnohospodárske služby najnovšími technológiami.

No-Till

No-Till

Nová technológia priamej sejby sejacím strojom BOURGAULT

Strip-till

Strip-till

Technológia 
sejby s pásovým spracovaním pôdy

Zobraziť viac
Predaj slamenných balíkov

Predaj slamenných balíkov

Zobraziť viac
Prihnojovanie

Prihnojovanie

Aplikácia tekutých hnojív technológiou CULTAN

Zobraziť viac

No-Till

Nová technológia priamej sejby sejacím strojom BOURGAULT.

Nová technológia priamej sejby sejacím strojom BOURGAULT.

  • Sejba hustosiatych plodín.
  • Sejba širokoriadkových plodín – sója, cirok.
  • Bez potreby základného spracovania pôdy.
  • Vysoká priechodnosť rastlinnými zvyškami na povrchu.
  • Pôdoochranná technológia šetriaca čas a spotrebu palív.

Základné technické parametre sejby

Šírka pracovného záberu 6-8m.

Cielená aplikácia hnojiva pomocou MRB do medziriadku.

Sejba monodiskovou výsevnou pätkou s hydraulickým prítlakom.

Medziriadková vzdialenosť 19,05 – 38cm.

Objem zásobníka 7200 l (delený 2150/1350/3700 l).

Aplikácia hnojiva (kombinácie hnojív) pod pätu.

Výhody a prínosy technológie

Sejba do nespracovanej pôdy s rastlinnými zvyškami na povrchu.

Zníženie strát pôdnej vlahy a ochrana povrchu pred prehrievaním.

Menej prejazdov, úspora času a pracovnej sily.

Efektívne cielené hnojenie s vyššou účinnosťou živín.

Vyššia istota vzchádzania porastu aj v suchých podmienkach.

Zlepšenie rentability pestovania a hospodárskeho výsledku znížením nákladov a vyšším výnosom.